لوگوی بیمی لایک

شرکت‌های بیمه

نام شرکت
بیمه ایران
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
1
سهم از بازار
1
مراکز پرداخت خسارت
192
نام شرکت
بیمه البرز
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
2
سهم از بازار
2
مراکز پرداخت خسارت
55
نام شرکت
بیمه پاسارگاد
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
3
سهم از بازار
4
مراکز پرداخت خسارت
81
نام شرکت
بیمه دی
سطح توانگری مالی
2
رتبه رضایت مشتریان
4
سهم از بازار
3
مراکز پرداخت خسارت
49
نام شرکت
بیمه معلم
سطح توانگری مالی
4
رتبه رضایت مشتریان
5
سهم از بازار
5
مراکز پرداخت خسارت
59
نام شرکت
بیمه آسیا
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
6
سهم از بازار
6
مراکز پرداخت خسارت
99
نام شرکت
بیمه پارسیان
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
7
سهم از بازار
8
مراکز پرداخت خسارت
62
نام شرکت
بیمه سامان
سطح توانگری مالی
0
رتبه رضایت مشتریان
8
سهم از بازار
7
مراکز پرداخت خسارت
0
نام شرکت
بیمه دانا
سطح توانگری مالی
4
رتبه رضایت مشتریان
9
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
73
نام شرکت
بیمه سرمد
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
10
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
23
نام شرکت
بیمه نوین
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
11
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
24
نام شرکت
بیمه رازی
سطح توانگری مالی
4
رتبه رضایت مشتریان
12
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
47
نام شرکت
بیمه ملت
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
13
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
60
نام شرکت
بیمه سینا
سطح توانگری مالی
0
رتبه رضایت مشتریان
14
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
0
نام شرکت
بیمه کارآفرین
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
15
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
64
نام شرکت
بیمه تعاون
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
16
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
26
نام شرکت
بیمه ما
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
17
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
بیمه کوثر
سطح توانگری مالی
4
رتبه رضایت مشتریان
18
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
33
نام شرکت
بیمه تجارت نو
سطح توانگری مالی
5
رتبه رضایت مشتریان
19
سهم از بازار
9
مراکز پرداخت خسارت
19
ورود به سایت
ورود به سایت
فراموشی رمز عبور
ثبت نام در سایت