مسابقه هفت سین بیمی لایک

هر روز از 1 تا 7 فروردین 1401

جوایز جشنواره هفت سین

با هر پاسخ صحیح 10 امتیاز دریافت کنید

و در پایان مسابقه

از جوایز و کدهای تخفیف بهره مند شوید

جوایز
(با قرعه کشی)
کد تخفیف
بیمه بدنه
(بدون قرعه کشی)
 • یک
  جواب صحیح
 • دو
  جواب صحیح
جوایز
(با قرعه کشی)
کد تخفیف
بیمه بدنه
(بدون قرعه کشی)
 • سه
  جواب صحیح
 • چهار
  جواب صحیح
جوایز
(با قرعه کشی)
کد تخفیف
بیمه بدنه
(بدون قرعه کشی)
 • پنج
  جواب صحیح
 • شش
  جواب صحیح
جوایز
(با قرعه کشی)
کد تخفیف
بیمه بدنه
(بدون قرعه کشی)
 • هفت
  جواب صحیح