فرانشیز چیست ؟

زمان دریافت خسارت که می‌شود کسر هر گونه مبلغی از خسارت پرداختی ممکن است برایمان ناخوشایند باشد. تجربه ای که هر کسی ممکن است با آن مواجه شود. یکی از مواردی که در زمان دریافت خسارت از مبلغ پرداختی شما کسر می‌شود، فرانشیز است . لابد با خودتان می‌گویید فرانشیز چیست ؟ باید بدانید فرانشیز چیز جدیدی نبوده و در همه جوامع فرانشیز وجود دارد. برای اینکه با مفهوم فرانشیز و انواع آن آشنا شوید ادامه مطلب را از دست ندهید.

معنی فرانشیز چیست؟

فرانشیز یا همان Franchise به معنی معافیت است که البته در صنعت بیمه معنا و مفهوم دیگری دارد و کاربرد آن متفاوت است.

فرانشیز بیمه چیست؟

در صنعت بیمه فرانشیز به آن بخشی از خسارت می‌گویند که بر عهده بیمه گذار است. به عبارت دیگر به مبلغی فرانشیز بیمه  گفته می‌شود که در جریان پرداخت خسارت، شرکت بیمه هیچ گونه تعهدی در مقابل پرداخت بخشی از خسارت ندارد. این مبلغ عموماً به صورت درصدی از تمام خسارت پرداختی است و میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه آمده است.

برای مثال اگر در یک حادثه، خسارت برآورد شده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان باشد و میزان فرانشیز بسته به نوع خسارت ۲۵% در نظر بگیریم، میزان فرانشیز  برابر با ۵/۲ میلیون تومان محاسبه می‌شود و مبلغی که شرکت بیمه می‌پردازد برابر ۵/۷ میلیون تومان است.

ضرورت و کاربرد فرانشیز بیمه چیست؟

فرانشیز بیمه بدنه

فلسفه خرید پوشش‌های بیمه ای توسط بیمه گذار آن است که بیمه گذار خود به تنهایی نمی‌تواند از پس جبران خسارت وارده برآید. این موضوع بیشتر برای خسارت کلی صادق است. چرا که خسارت‌های جزئی مثل خط و خش یا سائیدگی آن چنان هزینه ای برای بیمه گذار ندارد . بنابراین فرانشیز بیمه می‌تواند هم از تردد‌های زیاد به شرکت بیمه برای دریافت خسارت‌های جزئی بکاهد که این امر با وجود تخفیفات سنواتی که به بیمه گذار تعلق می‌گیرد، جبران می‌شود . از طرفی تعریف فرانشیز بیمه موجب می‌شود که بیمه گذار در پرداخت خسارت خود را سهیم بداند و از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری نماید.

معرفی انواع فرانشیز

تا اینجا به تعریف فرانشیز بیمه پرداختیم و دلایل ضرورت آن را گفتیم. در این قسمت می‌خواهیم شما را با انواع فرانشیز آشنا کنیم، بله فرانشیز انواع متفاوتی دارد که در بیمه های مختلف ممکن است ارقام و حساب و کتاب متفاوتی داشته باشد.

فرانشیز ثابت

فرانشیز می‌تواند به صورت یک رقم ثابت از خسارت در نظر گرفته شود . این رقم در زمان صدور و در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می‌شود . به طور مثال اگر مبلغ خسارت وارده ۱۰۰ میلیون تومان باشد، شرکت بیمه طبق توافق انجام شده در زمان صدور بیمه نامه ۱ میلیون تومان بابت فرانشیز از مبلغ خسارت پرداختی کسر می‌کند.

فرانشیز درصدی از مبلغ بیمه

در بعضی مواقع پرداخت فرانشیز بدین صورت است که درصدی از حق بیمه پرداختی به عنوان فرانشیز در نظر گرفته می‌شود. این فرانشیز متغیر بوده و به صورت توافقی بین  بیمه گذار و بیمه گر بسته به میزان حق بیمه تعیین گردد.

فرانشیز درصدی ثابت از خسارت

در بعضی از بیمه نامه‌ها فرانشیز به عنوان درصدی از خسارت معین می‌گردد . بدین صورت که در زمان وقوع یک حادثه ، پس از برآورد خسارت مبلغی را به عنوان فرانشیز از مجموع مبلغ پرداختی کسر می‌کنند.

به طور مثال اگر فرانشیز در یک حادثه ای برابر ۲۰ درصد باشد و خسارت وارده برابر ۱ میلیون تومان باشد. مبلغ پرداختی به بیمه گذار برابر ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نکته مهم : در یک بیمه نامه ممکن است فرانشیز هر پوشش متفاوت باشد. مثلا در خسارت کلی بیمه بدنه مثل آتش سوزی برابر ۲۵% است و فرانشیز پوشش شکست شیشه برابر ۲۰% می‌باشد.

شرکت های بیمه ای ممکن است در فرانشیز پوشش های اضافی اختلاف نظر داشته باشند. در شرایط خصوصی بیمه نامه میزان فرانشیز برای هر کدام از پوشش های مورد تعهد بیمه گر درج شده است.

فرانشیز ترکیبی

شرایط دیگر که به آن فرانشیز ترکیبی گفته می‌شود بدین صورت است که فرانشیز به صورت درصدی از خسارت و با مشخص نمودن سقف مشخص تعیین می‌گردد. مثلا میزان فرانشیز در نظر گرفته شده برای یک پوشش میتواند ۲۵% درصد خسارت تا سقف ۵ میلیون تومان باشد. یعنی هر کدام که کمتر باشد اعمال می‌گردد.

سقف غرامت

یکی از انواع تعیین فرانشیز بدین صورت است که شرکت بیمه سقف غرامت مشخصی را تعیین می‌کند . در این حالت در صورت ضرر و زیان بیشتر شرکت بیمه مبلغی را پرداخت نمی‌کند و جبران باقیمانده خسارت بر عهده بیمه گذار است . این نوع فرانشیز بیشتر در بیمه نامه‌های با تعهدات بیمه ای قابل توجه انجام می‌شود. برای نمونه در یک قرارداد شرکت بیمه متعهد می‌گردد در صورت آسیب وارده تا سقف ۱ میلیارد تومان به عنوان غرامت بپردازد و برای جبران زیان بیشتر تعهدی ندارد.

چه بیمه نامه‌هایی مشمول فرانشیز بیمه نمی‌شوند ؟

فرانشیز چیست

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که آیا همه بیمه نامه‌ها مشمول فرانشیز می‌شوند؟ باید گفت که اینطور نیست و فرانشیز برای برخی از پوشش‌های بیمه ای وجود ندارد.

فرانشیز بیمه‌های اموال

بیمه‌های اموال شامل بیمه‌هایی همچون بیمه بدنه، بیمه‌های مهندسی و آتش سوزی است. در بیمه بدنه و بیمه‌های مهندسی فرانشیز اعمال می‌شود و مقدار آن بر اساس نوع بیمه گذار و شرایط بیمه نامه متغیر است. اما در بیمه آتش سوزی (برای خسارت‌های کلی) فرانشیزی وجود ندارد. البته اگر بخواهید پوشش اضافی همچون شکست لوله یا سرقت با شکست حرز را به تعهدات بیمه نامه اضافه کنید به این پوشش‌ها فرانشیز تعلق می‌گیرد.

فرانشیز بیمه‌های اشخاص

بیمه‌های اشخاص خود دارای طبقه بندی هستند. بیمه‌هایی مثل بیمه درمان، بیمه حوادث، بیمه نقص عضو و بیمه عمر از جمله بیمه‌های زیر مجموعه اشخاص می‌باشند. بیمه‌های درمان دارای فرانشیز بوده و فرانشیز هر کدام از تعهدات آن مثل دارو یا ویزیت ممکن است متفاوت باشد.

بیمه‌هایی مثل بیمه حوادث و بیمه نقص عضو عموماً هیچ گونه فرانشیزی ندارند و به ندرت تنها در شرایط خاص ممکن است اعمال شود.

بیمه‌ عمر به دلیل ماهیت آن، که بیشتر جنبه پس انداز و حمایت از بیمه گذار در دوران سالمندی و … را دارد به هیچ عنوان مشمول هزینه‌هایی همچون فرانشیز یا مالیات نمی‌شوند.

فرانشیز بیمه‌های مسئولیت

بعضی از بیمه‌های مسئولیت اجباری هستند. بیمه‌هایی همچون بیمه شخص ثالث که خسارت‌های مالی و جانی را جبران می‌کنند یا حنی بیمه مسئولیت کارفرما که خسارت‌های وارده به نیروی کار در زمان حضور در محیط کار را متعهد می شود. این گونه بیمه نامه‌های مسئولیت که از نوع اجباری بوده هیچ گونه فرانشیزی ندارند. اما بیمه‌های مسئولیتی که اختیاری بوده درصدی را به عنوان فرانشیز بسته به نوع پوشش در نظر گرفته اند.

خرید بیمه از بیمی‌لایک

همیشه برای خرید هر چیزی باید به متخصص آن مراجعه کرد. بیمی‌لایک یک کارگزار برتر و با سابقه که در صنعت بیمه تجربه کافی را دارد تا به شما درخرید هر نوع بیمه نامه ای کمک کند. طعم خرید آسان و هوشمندانه را از طریق سامانه بیمی‌لایک تجربه کنید. خرید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی، بیمه مسافرتی و .. را از طریق سایت بیمی‌لایک به راحتی و با چند کلیک ساده انجام دهید. حتی اگر برای خرید نیاز به مشاوره داشتید آنلاین مشاوره بگیرید.

خیر در بیمه شخص ثالث فرانشیز لحاظ نمی‌شود.

بله فرانشیز پوشش‌های کلی بیمه بدنه برابر ۲۵% است. شرکت‌های بیمه برای پوشش‌های اضافی فرانشیز متفاوتی در نظر گرفته اند که در شرایط خصوصی آن‌ها درج شده است.

این بیمه نامه در سال‌های اخیر برای همه پزشکان و پیرا پزشکان اجباری بوده و فرانشیز به آن تعلق می‌گیرد.

تا حدودی امکان حذف فرانشیز وجود دارد. در بیمه‌هایی که همچون بیمه بدنه می‌توان پوشش “حذف فرانشیز” خریداری کرد. این پوشش توسط همه شرکت‌های بیمه ارائه نمی‌شود اما فرانشیز حاصل از خسارت کلی را حذف می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.